Videos


Ashtanga Vinyasa - Mysore style

Ashtanga - Finishing Prayer

Ays Rishikesh - Ashtanga led class

Back Bending, Ashtanga Vinyasa

Ashtanga Vinyasa Sun salutation A

Bakasana B / Ashtanga vinyasa